Zamówienia złożone do 20.00 wysyłamy następnego dnia! Zamówienia z piątku i dwudzionka wysyłamy w poniedziałek.

до оплати сума: 0,00 zł
Статут


Регламент інтернет-магазину www.naturalpins.com

 

Укладення договору між Покупцем і Продавцем може відбуватися двома способами.

Перед розміщенням замовлення Покупець має право обговорити будь-які положення договору з Продавцем, включаючи ті, що вносять зміни до положень наступних нормативних актів. Ці переговори повинні бути проведені в письмовій формі та надіслані на адресу Продавця: ОКО І УЧО Петра Корнобіса, вул. Magiera 8a/21, 01-873 Warszawa NIP 5291620708 REGON: 142140030

Якщо Покупець відмовляється від можливості укладення договору шляхом індивідуальних переговорів, застосовуються наступні правила та чинні законодавчі положення. 

 

СТАТУТ

§1 Визначення

 1. Адміністратор персональних даних:

Пьотр Корнобіс, що веде бізнес під назвою «ОКО І УЧО» Пьотр Корнобіс, вул. Czaszyńskiego 29/4, 01-865 Warszawa NIP 5291620708 REGON: 142140030

 1. Поштова адреса - ім'я та прізвище або назва установи, місцезнаходження в місті (для міста з вулицями: вулиця, номер будинку, номер квартири чи приміщення; для міста без вулиць: назва місто та номер нерухомості), поштовий індекс та місто.
 2. Адреса скарги:

ОКО І ВУХО Петро Корнобіс, вул. Magiera 8a/21, 01-873 Warszawa NIP 5291620708

 1. Прайс-лист доставки – перелік доступних типів доставки та їх вартість доступний на sklep.marcelinajarnuszkiewicz.com.
 2. Контактні дані:

ОКО І ВУХО Петро Корнобіс, вул. Czaszyńskiego 29/4, 01-865 Warszawa NIP 5291620708 e-mail: kornobis@okoiucho.pl тел.: 665 014 649

 1. Персональні дані - будь-яка інформація, що стосується ідентифікованої або ідентифікованої фізичної особи. Інформація не вважається такою, що дозволяє ідентифікувати особу, якщо це вимагатиме надмірних витрат, часу чи зусиль.
 2. Конфіденційні дані - це персональні дані, що містять інформацію про расове чи етнічне походження, політичні переконання, релігійні чи філософські переконання, релігійну, партійну чи профспілкову приналежність, а також дані про стан здоров’я, генетичний код, залежності, статеве життя, судимості та покарання. рішення та штрафи, а також інші рішення, винесені в судовому чи адміністративному порядку.
 3. Доставка - вид транспортної послуги разом із перевізником і вартістю, зазначеними в прайсі доставки, доступному на сайті sklep.marcelinajarnuszkiewicz.com
 4. Підтвердження покупки – рахунок-фактура, рахунок або квитанція, видані відповідно до Закону про податок на товари та послуги від 11 березня 2004 року з поправками та іншими відповідними законодавчими положеннями.
 5. Картка товару – окрема підсторінка магазину, що містить інформацію про один товар.
 6. Клієнт:

а) повнолітня фізична особа, яка є приватним підприємцем, яка укладає з Продавцем договір, безпосередньо пов’язаний з його підприємницькою чи професійною діяльністю та має для нього професійний характер;

b) організаційна одиниця без статусу юридичної особи, але з правоздатністю; 

c) юридична особа.

 1. Цивільний кодекс - Закон про Цивільний кодекс від 23 квітня 1964 року зі змінами.
 2. Кодекс належної практики - набір правил поведінки, зокрема етичних і професійних стандартів, зазначених у пункті 2 статті. 5 Закону України «Про протидію недобросовісній ринковій практиці» від 23 серпня 2007 р. із змінами та доповненнями.
 3. Споживач – фізична особа, яка не здійснює підприємницьку діяльність, або фізична особа, яка здійснює підприємницьку діяльність, яка укладає з Продавцем договір, що безпосередньо не стосується її підприємницької чи професійної діяльності.
 4. Кошик – перелік товарів, складений із запропонованих в магазині товарів на вибір Покупця.
 5. Покупець – і Споживач, і Замовник.
 6. Місце доставки товару - поштова адреса або пункт видачі, вказаний Покупцем у замовленні.
 7. Момент доставки товару - момент, коли Покупець або третя особа, призначена ним для отримання товару, вступає у володіння предметом.
 8. Онлайн-платформа ODR – веб-сайт ЄС, що працює на основі Регламенту (ЄС) № 524/2013 Європейського Парламенту та Ради від 21 травня 2013 року про вирішення спорів споживачів в Інтернеті та про внесення змін до Регламенту (ЄС) № 2006/2004 та Директива 2009/22/EC і доступна за адресою https://ec.europa.eu/consumers/odr/
 9. Оплата – спосіб оплати предмета договору та доставки, вказаний на sklep.marcelinajarnuszkiewicz.com
 10. Уповноважений суб'єкт - суб'єкт, уповноважений здійснювати позасудове вирішення споживчих спорів у розумінні Закону про позасудовий розгляд споживчих спорів від 23 вересня 2016 року із змінами та доповненнями.
 11. Політика конфіденційності – принципи обробки персональних даних Покупців Розпорядником персональних даних, права та обов’язки Покупців Розпорядника даних, яка доступна за адресою: https://sklep.marcelinajarnuszkiewicz.com/strona/polityka-prywatnosci
 12. Споживче право - Закон про права споживачів від 30 травня 2014 року.
 13. Товар – мінімальна та неподільна кількість товарів, яка може бути предметом замовлення і яка вказана в магазині Продавця як одиниця виміру при визначенні його ціни (ціна/од.).
 14. Предмет договору – продукція та поставка, що є предметом договору.
 15. Предмет виконання – предмет договору.
 16. Пункт самовивозу - місце доставки товару, відмінне від поштової адреси, зазначеної в списку, наданому Продавцем в магазині.
 17. Реєстр UOKiK - реєстр уповноважених осіб, який веде Управління з питань конкуренції та захисту прав споживачів відповідно до Закону про позасудовий розгляд споживчих спорів від 23 вересня 2016 року зі змінами та доступний за посиланням: https://uokik.gov .pl/prezent_podmiesz_uprawnionych.php
 18. GDPR - Регламент (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних і вільного переміщення таких даних, а також про скасування Директиви 95/46 /EC та Закон від 10 травня 2018 року про захист персональних даних.
 19. Реч - рухома річ, яка може бути або є предметом договору.
 20. Магазин – онлайн-сервіс, доступний на сайті sklep.marcelinajarnuszkiewicz.com, за допомогою якого Покупець може оформити замовлення.
 21. Продавець: 

Пьотр Корнобіс, що веде бізнес під назвою «ОКО І УЧО» Пьотр Корнобіс, вул. Czaszyńskiego 29/4, 01-865 Warszawa NIP 5291620708 REGON: 142140030


БАНКІВСЬКИЙ РАХУНОК: 79 1140 2017 0000 4102 1255 8740

 1. Система - набір взаємодіючих ІТ-пристроїв і програмного забезпечення, що забезпечує обробку та зберігання, а також надсилання та отримання даних через телекомунікаційні мережі з використанням кінцевого пристрою, відповідного для даного типу мережі, яка зазвичай називається Інтернетом.
 2. Термін доставки – кількість годин або робочих днів, зазначених у картці товару.
 3. Угода - угода, укладена поза приміщенням підприємства або дистанційно у значенні Закону про права споживачів від 30 травня 2014 року щодо споживачів та угода купівлі-продажу у значенні ст. 535 ЦК від 23 квітня 1964 р. у справі покупців.
 4. Дефект – як фізичний, так і юридичний дефект.
 5. Фізичний недолік - невідповідність проданого товару умовам договору, зокрема якщо товар:
  1. він не має властивостей, якими повинен володіти предмет даного типу внаслідок призначення, зазначеного в договорі, або внаслідок обставин чи призначення;
  2. не має властивостей, про які Продавець запевнив Споживача,
  3. не підходить для цілей, про які Споживач повідомив Продавця при укладанні договору, і Продавець не висунув заперечень щодо використання за призначенням;
  4. було передано Споживачу в некомплектному стані;
  5. у разі його неправильного встановлення та запуску, якщо ці дії були здійснені Продавцем або третьою особою, за яку Продавець відповідає, або Споживачем, який дотримувався інструкцій, отриманих від Продавця;
  6. він не має властивостей, гарантованих виробником або його представником, або особою, яка розміщує товар на ринку в межах своєї підприємницької діяльності, та особою, яка, розміщуючи своє ім’я, торгову марку чи інший знак розпізнавання на проданому товарі, представляє себе виробником, за винятком випадків, коли Продавець не знав цих запевнень або, судячи з розумних підстав, не міг їх знати, або вони не могли вплинути на рішення Споживача укласти договір, або якщо їх зміст було виправлено до укладення договору.
 6. Юридична вада - ситуація, коли продана річ є власністю третьої особи або обтяжена правами третьої особи, а також якщо обмеження у користуванні або розпорядженні річчю є наслідком рішення або постанови уповноваженого органу. авторитет.
 7. Замовлення - волевиявлення Покупця, подане через магазин, в якому чітко вказано: вид і кількість товару; вид доставки; спосіб оплати; місце доставки товару, дані Покупця і спрямовані безпосередньо на укладення договору між Покупцем і Продавцем.

 

§2 Загальні умови

 1. Договір укладається польською мовою, відповідно до польського законодавства та цих правил.
 2. Місце доставки товару має бути на території Республіки Польща.
 3. Продавець зобов'язується та зобов'язується надати послуги та доставити товари без дефектів.
 4. Усі ціни, надані Продавцем, виражені в польській валюті та є цінами брутто (включаючи ПДВ). Ціни товару не включають вартість доставки, яка вказана в прайс-листі доставки.
 5. Усі строки розраховуються відповідно до ст. 111 Цивільного кодексу, тобто строк, визначений днями, закінчується зі спливом останнього дня, а якщо початком строку, визначеного днями, є певна подія, день, у який ця подія настала, при обчисленні не враховується. період.
 6. Підтвердження, розкриття, запис і забезпечення всіх суттєвих положень договору з метою отримання доступу до цієї інформації в майбутньому відбувається у формі:
  1. підтвердження замовлення шляхом відправлення на вказану електронну адресу: замовлення, проформа-фактура, інформація про право відмовитися від договору, ці положення у pdf-версії, зразок форми відмови у pdf-версії, посилання для самостійного завантаження положень та зразок відмови від договору;
  2. До оформленого замовлення, надісланого за вказаним місцем видачі друкованих виробів, додається: підтвердження покупки, інформація про право відмови від договору, ці положення, зразок форми відмови.
 7. Продавець повідомляє про відомі гарантії, надані третіми особами на товари, наявні в магазині.
 8. Продавець не стягує жодної плати за зв'язок з ним за допомогою засобів дистанційного зв'язку, а Покупець несе витрати в розмірі, що випливає з договору, укладеного з третьою особою щодо надання йому конкретної послуги, яка забезпечує дистанційний зв'язок.
 9. У разі оплати карткою:
  1. У Магазині доступні такі способи оплати: Visa, Visa Electron, Mastercard, Mastercard Electronic, Maestro.
  2. Час обробки замовлення відраховується з моменту отримання позитивної авторизації платежу.
 10. Продавець гарантує, що Покупець, який використовує систему, правильно керуватиме магазином у наступних браузерах: IE версії 7 або новішої, FireFox версії 3 або новішої, Opera версії 9 або новішої, Chrome версії 10 або новішої, Safari з останніми версіями JAVA і встановлений FLASH, на екранах з роздільною здатністю по горизонталі вище 1024 px. Використання стороннього програмного забезпечення, яке впливає на роботу та функціональність браузерів: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari може вплинути на коректне відображення магазину, тому для отримання повної функціональності sklep.marcelinajarnuszkiewicz.com магазин, їх усі мають бути вимкнені. 
 11. Покупець може вибрати, щоб його/її дані запам'яталися магазином, щоб полегшити процес розміщення іншого замовлення. Для цього Покупець повинен надати логін і пароль, необхідні для отримання доступу до свого облікового запису. Логін і пароль - це послідовність символів, встановлена Покупцем, який зобов'язаний зберігати їх у таємниці та захищати від несанкціонованого доступу третіх осіб. Покупець має можливість у будь-який час переглянути, виправити, оновити дані та видалити обліковий запис у магазині.
 12. Продавець дотримується кодексу належної практики.
 13. Покупець зобов'язаний: 
   1. не надавати та не передавати контент, заборонений законом, наприклад контент, який пропагує насильство, наклепницький або порушує особисті права та інші права третіх осіб, 
   2. використовувати магазин у спосіб, який не заважає його роботі, зокрема, за допомогою спеціального програмного забезпечення або пристроїв, 
   3. не вживати таких дій, як: надсилання або розміщення небажаної комерційної інформації в магазині (спам), 
   4. використовувати магазин у спосіб, який не створює незручностей для інших Покупців і Продавця, 
   5. використовувати весь вміст, розміщений у магазині, лише для власного особистого використання, 
   6. використовувати магазин відповідно до положень чинного законодавства на території Республіки Польща, положень правил, а також загальних принципів мережевого етикету.

 

§3 Укладення договору та виконання

 

 1. Замовлення приймаються 24 години на добу.
 2. Для оформлення замовлення Покупець повинен виконати як мінімум наступні кроки, деякі з яких можуть повторюватися багато разів:
  1. додавання товару в кошик;
  2. вибір виду доставки;
  3. вибір виду оплати;
  4. вибір місця здачі речей;
  5. оформлення замовлення в магазині за допомогою кнопки «Купити та оплатити».
 3. Договір укладається в режимі оферти шляхом розміщення Покупцем замовлення та підтвердження Продавцем прийняття замовлення (заява про прийняття оферти). Договір вважається укладеним, коли Продавець подає заяву про прийняття пропозиції, про що він повідомляє Клієнта протягом 48 годин після розміщення замовлення.
 4. Замовлення Споживача, оплачене при доставці, обробляється негайно, а замовлення, оплачене банківським переказом або через систему електронних платежів, обробляється після зарахування платежу Споживача на рахунок Продавця, що має відбутися протягом 30 днів після розміщення замовлення, якщо тільки Споживач не зміг реалізувати вигоду, на яку він не мав права, з вини та повідомив про це Продавця.
 5. Замовлення Клієнта післяплатою обробляється відразу після укладення договору, а замовлення, оплачене банківським переказом або через систему електронних платежів, обробляється після укладення договору та оприбуткування платежу Клієнта на рахунку Продавця.
 6. Виконання замовлення Клієнта може залежати від оплати всієї або часткової вартості замовлення або отримання ліміту торгового кредиту принаймні на суму замовлення або згоди Продавця відправити замовлення з доставкою (накладений платіж).
 7. Предмет договору відправляється протягом терміну, зазначеного в картці товару, а для замовлень, що складаються з кількох товарів, протягом найдовшого терміну, зазначеного в картці товару. Період починається з моменту виконання замовлення.
 8. Придбаний предмет договору разом із підтвердженням покупки, обраним Покупцем, відправляється обраним Покупцем видом доставки до місця доставки товару, вказаного Покупцем у замовленні, разом із додатками. згадується в §2 пункт 6b.

 

§4 Право на відмову від договору

 

 1. Споживач має право відповідно до ст. 27 Закону про захист прав споживачів право відмовитися від дистанційного договору без пояснення причини та витрат, крім витрат, зазначених у ст. 33, ст. 34 Споживче право.
 2. Термін відмови від дистанційного договору становить 14 днів з моменту доставки товару, а для вкладання в термін достатньо надіслати заяву до його закінчення.
 3. Споживач може подати заяву про відмову від договору на формі, зразок якої додається як Додаток № 2 до Закону про захист прав споживачів, на формі, доступній на сайті sklep.marcelinajarnuszkiewicz.com, або в іншій формі, яка відповідає Закону про захист прав споживачів. .
 4. Продавець негайно підтвердить Споживачеві отримання заяви про відмову від договору електронною поштою (надається при укладенні договору та іншою, якщо вона була надана в поданій заяві).
 5. У разі відмови від договору договір вважається недійсним.
 6. Споживач зобов'язаний повернути товар Продавцю негайно, але не пізніше 14 днів з дати, коли він відмовився від договору. Щоб вкластися в термін, достатньо повернути речі до його закінчення.
 7. Якщо ви бажаєте повернути, зв'яжіться з Продавцем електронною поштою.
 8. Споживач повертає речі, що є предметом договору, від якого він відмовився, за власний рахунок.
 9. Споживач не несе витрат на надання цифрового контенту, який не записаний на матеріальному носії, якщо він або вона не дав згоду на надання послуги до закінчення терміну відмови від договору або не був поінформований про втрату свого або її право відмовитися від договору під час надання такої згоди або підприємець не надав підтвердження відповідно до ст. 15 розділ 1 та ст. 21 розділ 1. Споживче право.
 10. Споживач несе відповідальність за зменшення вартості предмета, що є предметом договору, і в результаті його використання у спосіб, що виходить за рамки, необхідні для встановлення характеру, характеристик і функціонування предмета.
 11. Продавець негайно, не пізніше ніж протягом 14 днів з дати отримання заяви про відмову від договору, поданої Споживачем, повертає всі платежі, здійснені Споживачем, включаючи витрати на доставку товару Споживачеві, а також якщо Споживач обрав спосіб доставки, відмінний від найдешевшого стандартного способу доставки, запропонованого Продавцем, Продавець не відшкодовує додаткові витрати Споживачу відповідно до статті 33 Закону про захист прав споживачів.
 12. Продавець повертає платіж, використовуючи той самий спосіб оплати, який використав Споживач, якщо Споживач прямо не погодився на інший спосіб оплати, який не передбачає для нього жодних витрат.
 13. Продавець може утримати відшкодування платежу, отриманого від Споживача, доки він не отримає товар назад або доки Споживач не надасть підтвердження його відправлення, залежно від того, яка подія відбудеться першою.
 14. Споживач, відповідно до статті 38 Закону про захист прав споживачів, не має права відмовитися від договору:
  1. у яких ціна або винагорода залежать від коливань на фінансовому ринку, які Продавець не контролює і які можуть відбутися до кінцевого терміну для відмови від договору;
  2. в яких предметом послуги є нерозбірний виріб, виготовлений за специфікаціями споживача або призначений для задоволення його індивідуальних потреб;
  3. в яких предметом послуги є предмет, що швидко псується або має короткий термін придатності;
  4. в якому предметом послуги є товар, що доставляється в запечатаній упаковці, яку неможливо повернути після відкриття упаковки з міркувань охорони здоров’я чи гігієни, якщо упаковка була відкрита після доставки;
  5. в якому предметом послуги є предмети, які після доставки за своїм характером нерозривно пов'язані з іншими предметами;
  6. в якому предметом послуги є звукові чи візуальні записи або комп’ютерні програми, що доставляються в запечатаній упаковці, якщо після доставки упаковка була відкрита;
  7. для постачання цифрового контенту, який не зберігається на матеріальному носії, якщо надання послуги почалося за прямою згодою Споживача до закінчення терміну відмови від договору та після того, як підприємець повідомив його про втрату права відмови від договору контракт;
  8. на доставку газет, періодичних видань чи журналів, за винятком договорів передплати.

 

§5 Гарантія

 

 1. Продавець відповідно до ст. 558§1 Цивільного кодексу повністю виключає відповідальність перед клієнтами за фізичні та юридичні недоліки (гарантія). Це застереження не стосується Споживачів (розділ 2 нижче).
 2. Продавець несе відповідальність перед Споживачем на умовах, встановлених ст. 556 Цивільного кодексу та наступні за недоліки (гарантія).
 3. У випадку договору зі Споживачем, якщо фізичний дефект виявлено протягом одного року з дати доставки товару, вважається, що він існував на момент переходу небезпеки до Споживача.
 4. Якщо проданий товар має дефект, споживач може:
  1. подати декларацію про зниження ціни;
  2. подати заяву про відмову від договору;

якщо Продавець негайно та без зайвих незручностей для Споживача не замінить дефектний товар на бездефектний або не усуне дефект. Проте, якщо товар вже був замінений чи відремонтований Продавцем або Продавець не виконав зобов’язання щодо заміни товару на бездефектний чи усунення недоліку, він не має права замінити товар чи усунути недолік.

 1. Споживач може замість усунення запропонованого Продавцем недоліку вимагати заміни товару на бездефектний або замість заміни вимагати усунення недоліку, крім випадків приведення товару у відповідність з договором у спосіб, обраний Споживачем неможливий або потребуватиме надмірних витрат порівняно з методом, запропонованим Продавцем. , однак при оцінці перевищення витрат враховуються вартість бездефектного товару, тип і значення виявленого дефекту та враховуються незручності, яких Споживач може зазнати за допомогою іншого способу задоволення.
 2. Споживач не може відмовитися від договору, якщо недолік є незначним.
 3. Якщо проданий товар має дефект, споживач також може:
  1. вимагати заміни речі на справну;
  2. вимагати усунення дефекту.
 4. Продавець зобов'язаний замінити неякісну річ на бездефектну або усунути недолік у розумний термін без зайвих незручностей для Споживача. 
 5. Продавець може відмовити у задоволенні вимоги Споживача, якщо приведення неякісної речі у відповідність до договору у спосіб, обраний покупцем, є неможливим або вимагатиме надмірних витрат порівняно з іншим можливим способом приведення її у відповідність до договору. 
 6. Якщо дефектний товар був встановлений, Споживач може вимагати від Продавця його демонтажу та повторного встановлення після заміни на бездефектний або усунення дефекту, але він або вона зобов’язаний нести частину відповідних витрат, що перевищують ціну проданого товару або може вимагати від Продавця оплатити частину витрат на розбирання та повторне збирання, аж до ціни проданого товару. У разі невиконання зобов'язань Продавцем, Споживач має право виконати ці дії за рахунок і на ризик Продавця. 
 7. Споживач, який користується гарантійними правами, зобов’язаний за рахунок Продавця доставити дефектний товар за рекламаційною адресою, а якщо через тип товару або спосіб його встановлення доставка товару Споживачем буде надмірно ускладнена, Споживач зобов'язаний надати річ у доступність Продавцю в місці, де вона знаходиться. Якщо Продавець не виконує зобов’язання, Споживач має право повернути товар за рахунок і ризик Продавця. 
 8. Витрати на заміну або ремонт несе Продавець, за винятком ситуації, описаної в §5 пункт 10.
 9. Продавець зобов'язаний прийняти від Споживача товар з дефектами у разі заміни товару на бездефектний або відмови від договору.
 10. Протягом чотирнадцяти днів Продавець відповість на заяву з проханням про зниження ціни, про заміну товару на бездефектний або про усунення дефекту. Продавець відповість протягом тридцяти днів (стаття 7а Закону про захист прав споживачів) на будь-яку іншу заяву Споживача, яка не стосується чотирнадцятиденного періоду, зазначеного в Цивільному кодексі.

В іншому випадку заява або вимога Споживача вважається обґрунтованою.

 1. Продавець несе відповідальність за гарантією, якщо фізичний дефект виявлено протягом двох років з дати доставки товару Споживачеві, а також якщо предметом продажу є вживаний товар до закінчення одного року з дати доставки. товару Споживачеві. 
 2. Вимоги Споживача про усунення недоліку або заміну проданого товару на бездефектний припиняються через рік з моменту виявлення недоліку, але не раніше ніж через два роки з моменту передачі товару Споживачеві. , а якщо предметом продажу є вживана річ до спливу одного року з моменту передачі речі Споживачеві, передачі речі Споживачеві.
 3. Якщо термін придатності товару, визначений Продавцем або виробником, закінчується через два роки з дати доставки товару Споживачеві, Продавець несе відповідальність за гарантією за фізичні недоліки товару, виявлені до закінчення цього терміну. . 
 4. Протягом термінів, зазначених у пунктах 15-17 §5, Споживач може подати заяву про відмову від договору або зниження ціни через фізичний дефект проданого товару, а якщо Споживач вимагає заміни товару з дефектом, - безкоштовне або усунення дефекту, термін для подання заяви про відмову від договору або зниження ціни починається після недійсного закінчення терміну для заміни товару або усунення дефекту.
 5. У разі розгляду в суді або арбітражному суді одного з гарантійних прав, термін для здійснення інших прав, на які Споживач має право в цьому відношенні, призупиняється до остаточного завершення провадження. Це також застосовується відповідно до процедур посередництва, однак кінцевий термін для здійснення інших гарантійних прав, на які Споживач має право, починає відраховуватися з дати відмови суду затвердити угоду, укладену перед посередником, або неефективного припинення посередництва.
 6. §5 пункти 15-16 застосовуються до реалізації прав за гарантією на юридичні дефекти проданого товару, за винятком того, що період починається з дати, коли Споживач дізнався про наявність дефекту, і якщо Споживач дізнався про наявність недоліку лише внаслідок претензії третьої сторони - з дати, коли рішення, винесене у спорі з третьою стороною, набуло законної сили.
 7. Якщо через дефект товару Споживач зробив заяву про відмову від договору або зниження ціни, він або вона може вимагати відшкодування збитків, завданих укладенням договору, не знаючи про наявність дефекту, навіть якщо якщо збиток стався внаслідок обставин, за які Продавець не несе відповідальності, зокрема, він може вимагати відшкодування витрат на укладення договору, витрат на збір, транспортування, зберігання та страхування товару, відшкодування витрат, понесених в тій мірі, в якій він не скористався ними та не отримав їх від третьої особи, та відшкодування судових витрат. Це не порушує положення про зобов'язання відшкодувати шкоду на загальних принципах.
 8. Закінчення будь-якого терміну для виявлення дефекту не виключає здійснення гарантійних прав, якщо Продавець шахрайським шляхом приховав дефект.
 9. Якщо Продавець зобов’язаний надати послугу або фінансову вигоду Споживачеві, це буде виконано без невиправданої затримки, не пізніше ніж у встановлений законом термін.

 

§6 Політика конфіденційності та безпека персональних даних

Адміністратор персональних даних несе відповідальність за законну обробку персональних даних, а правила збору, обробки та зберігання персональних даних, а також права Покупця щодо його персональних даних викладені в Політиці конфіденційності.

 

§7 Прикінцеві положення

 

 1. Жодне з положень цих правил не спрямоване на порушення прав Покупця. Це також не можна тлумачити таким чином, оскільки в разі невідповідності будь-якої частини правил чинному законодавству Продавець заявляє про абсолютну відповідність і застосування цього закону замість оскаржуваного положення правил.
 2. Зареєстровані покупці будуть повідомлені про зміни в регламенті та їх обсяг в електронному вигляді (на адресу електронної пошти, вказану під час реєстрації або замовлення). Повідомлення буде надіслано щонайменше за 30 днів до набрання чинності новими правилами. Зміни будуть внесені з метою адаптації нормативних актів до чинного правового статусу.
 3. Актуальна версія правил завжди доступна Покупцеві у вкладці правил (http://www.shoplo.marcelinajarnuszkiewicz.pl). Під час виконання замовлення та протягом усього періоду післяпродажного обслуговування Покупець зобов'язаний дотримуватися правил, прийнятих ним при оформленні замовлення. За винятком ситуації, коли Споживач вважає його менш вигідним, ніж поточний, і повідомляє Продавця про вибір поточного як обов’язкового. 
 4. У питаннях, не врегульованих цими правилами, застосовуються відповідні чинні законодавчі положення. Спори, якщо Споживач висловить таку волю, вирішуються шляхом посередництва перед Воєводськими інспекціями Торгової інспекції або через розгляд в арбітражному суді при Воєводській інспекції Торгової інспекції. Споживач також може використовувати еквівалентні та законні методи досудового чи позасудового вирішення суперечок, наприклад, через онлайн-платформу EU ODR або вибравши будь-яку уповноважену організацію зі списку Управління з питань конкуренції та захисту прав споживачів (UOKiK). зареєструватися.

 

Остаточно питання вирішується судом місцевої та предметної юрисдикції.

вгору
Сайт працює в режимі перегляду
Переглянути повну версію сайту
Sklep internetowy Shoper.pl